Kancelaria Prawna i Podatkowa

dr PAWEŁ SZYMANEK

radca prawny doradca podatkowy

 

Paweł Szymanek:

 •  Radca prawny, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, habilitant Uniwersytetu Warszawskiego, recenzent naukowy „Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych” prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.
 • Ukończył doktorat Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydziale Prawa i Administracji, Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.
 • Ukończył studia prawnicze magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Prawa i Administracji, Katedrze Prawa Publicznego Finansowego pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • Ukończył trzy aplikacje prawnicze: adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, doradcy podatkowego prze Krajową Izbą Doradców Podatkowych w Warszawie oraz administracyjną w Ministerstwie Finansów.
 • Autor dorobku habilitacyjnego publikowanego w „Acta Iuris Stetinensis” WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w „Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych” prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego wraz z dziełem wiodącym pt.: „Ustrój i kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej”.
 • Autor rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pt. „Ewolucja ustroju i kompetencji organów podatkowych, celnych oraz kontroli skarbowej sprawujących nadzór nad podatnikami, płatnikami i importerami (lata 1919-2017)” obronionej w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii WPiA UKSW w Warszawie.
 • Autor pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pt.: „Podatek od towarów i usług, a umowa sprzedaży”.
 • Autor 130 artykułów prasowych wydanych nakładem wydawnictwa INFOR, Instytutu Studiów Podatkowych oraz Uniwersytetu Szczecińskiego opublikowanych w: „Acta Iuris Stetinensis”, „Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Kosztach”, „Doradcy Podatnika”, „Serwisie VAT”, „Biuletynie podatkowym dla księgowych”, „Serwisie Finansowo-Księgowym” oraz „Fiskusie”.
 • Autor sześciu publikacji książkowych wydanych nakładem wydawnictwa SEZAM s.c. pt.: „Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn”, „Podatek VAT w rolnictwie”, „Jak rozliczać samochód w firmie”, „Delegacje krajowe i zagraniczne 2000”, „Delegacje krajowe i zagraniczne 2001” oraz „Ewolucji ustroju i kompetencji organów podatkowych, celnych oraz kontroli skarbowej sprawujących nadzór nad podatnikami, płatnikami i importerami (lata 1919-2017)” wydanej nakładem Kancelarii Prawnej i Podatkowej.
 • Współautor 180 programów telewizyjnych emitowanych w programach: Polsat 2, Polsat News, TVN CNBC, dotyczących prawa finansowego, rodzinnego, cywilnego i karnego.
 • Były specjalista: Biura Reformy Systemu Podatkowego, Departamentu Podatków Pośrednich i Departamentu Podatków Bezpośrednich w Ministerstwie Finansów.
 • Specjalista z 22-letnim doświadczeniem prawa: gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, podatkowego, celnego, karnego, karnego-skarbowego, egzekucyjnego, windykacyjnego, ubezpieczeń społecznych, dewizowego, finansowego, oraz związanych z tym procedur prawnych.
Kancelaria-Prawna-I-Podatkowa-Pawel-Szymanek