Kancelaria Prawna i Podatkowa

dr PAWEŁ SZYMANEK

radca prawny doradca podatkowy

 

Cennik usług uzależniony jest od czynności prawnej.

 

Cena porady prawnej wynosi 100 PLN.

 

Koszt przygotowania opinii wynosi 200 PLN za godzinę pracy. Po otrzymaniu informacji czego dotyczy opinia informuję o jej całkowitym koszcie.

 

Koszt spraw: gospodarczych, cywilnych, podatkowych, celnych oraz administracyjnych uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi zgodnie z przepisami związanymi z kosztami zastępstwa prawnego:

  • 1.200 PLN dla spraw o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczających 20.000 PLN,
  • 2.400 PLN dla spraw o wartości przedmiotu sporu od 20.000 PLN do 50.000 PLN,
  • 3.600 PLN dla spraw o wartości przedmiotu sporu od 50.000 PLN do 100.000 PLN,
  • 5.400 PLN dla spraw o wartości przedmiotu sporu od 100.000 PLN do 200.000 PLN,
  • 7.200 PLN dla spraw o wartości przedmiotu sporu od 200.000 PLN do 500.000 PLN,
  • 10.500 PLN dla spraw o wartości przedmiotu sporu od 500.000 PLN do 2.000.000 PLN.
  • 15.000 PLN dla spraw o wartości przedmiotu sportu od 2.000.000 PLN do 5.000.000 PLN,
  • 25.000 PLN dla spraw o wartości przedmiotu sporu powyższej 5.000.000 PLN.

Ceny spraw: karnych, rodzinnych i spadkowych ustalane są każdorazowo z klientem indywidualnie ze względu na brak wartości przedmiotu sporu. Kancelaria zastrzega jednak możliwość podwyższenia kosztów przed przyjęciem sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. W przypadku wygranej sprawy druga strona zwraca klientowi w całości koszty wynajęcia Kancelarii.

 

Wynagrodzenie obejmuje reprezentowanie klientów w sprawach gospodarczych i cywilnych i ubezpieczeń społecznych przed sądami wszystkich instancji włącznie z pisaniem skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. W sprawach administracyjnych, podatkowych, celnych itp. wynagrodzenie obejmuje reprezentowanie klientów przed: organami podatkowymi, celnymi oraz administracyjnymi w I jak i w II instancji, jak również reprezentowanie klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. W ramach reprezentacji zapewniam kompleksową pomoc prawną.

 

W przypadku wygranej sprawy przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym strona przegrana zwraca w całości wymienione wynagrodzenie klientowi kancelarii. W przypadku wygranej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym klientowi zwraca w całości koszty wynajęcia Kancelarii Skarb Państwa.