Kancelaria Prawna i Podatkowa
Pawła Szymanka

Doświadczenie Zakres usług Cennik Kontakt
Paweł Szymanek

adwokat
radca prawny
doradca podatkowy

tel. 601 787 525
0 (22) 416 20 36

Paweł Szymanek:
  • Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Ukończył studia prawnicze magisterskie oraz doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Prawa i Administracji, Katedrze Prawa Publicznego Finansowego pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.
  • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
  • Ukończył trzy aplikacje prawnicze: adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, doradcy podatkowego oraz administracyjną w Ministerstwie Finansów.
  • Autor rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pt. „Nadzór organów podatkowych, celnych oraz kontroli skarbowej nad podatnikami, płatnikami i importerami” przygotowanej w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Autor pracy magisterskiej pod kierunkiem Prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pt.: „Podatek od towarów i usług, a umowa sprzedaży”.
  • Autor 125 artykułów prasowych wydanych nakładem wydawnictwa INFOR oraz pięciu publikacji książkowych wydanych nakładem wydawnictwa SEZAM s.c.
  • Współautor 180 programów telewizyjnych emitowanych w programach: Polsat 2, Polsat News, TVN CNBC, dotyczących prawa finansowego, rodzinnego, cywilnego i karnego.
  • Były specjalista: Biura Reformy Systemu Podatkowego, Departamentu Podatków Pośrednich i Departamentu Podatków Bezpośrednich w Ministerstwie Finansów.
  • Specjalista prawa: gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, podatkowego, celnego, karnego, karnego-skarbowego, egzekucyjnego, windykacyjnego, ubezpieczeń społecznych, dewizowego, finansowego, oraz związanych z tym procedur prawnych.
Strona główna podatki, cło, ZUS, karne, rodzinne, spadkowe, cywilne, adwokat